Το Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

Το Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης ανήκει διοικητικά στη  Διεύθυνση παιδείας Πολιτισμού και Νέας Γενιάς και είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό της διαχείρισης θεμάτων παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων σε τοπικό επίπεδο.