Προμήθεια T-SHIRT POLO για τις εκδηλώσεις «Ηράκλειο – Καλοκαίρι 2017»

Η ΔΕΠΤΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ ανακοινώνει τη συλλογή προσφορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 Ν.4412/2016, για «Προμήθεια T-SHIRT POLO για τις εκδηλώσεις Ηράκλειο-Καλοκαίρι 2017» με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.

Προμήθεια χρωμάτων – Μονωτικών υλικών για τη Συντήρηση Σχολικών κτιρίων

Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει  ότι την 09-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ-2017 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και από ώρα 10:00 έως και 10:30 π.μ. ενώπιον της Αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου, οδός Διονυσίου  13Α, θα διεξαχθεί Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την: «Προμήθεια Χρωμάτων _ Μονωτικών Υλικών  » του έργου αυτεπιστασίας : Συντήρηση Σχολικών κτιρίων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης, συνολικού προϋπολογισμού 45.884,96 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε υπαίθριο σταθμό αυτοκινήτων

Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί, κατόπιν συλλογής προσφορών, σε: «Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με πάροχο για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στις εγκαταστάσεις του υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων έναντι του Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου, Ν. Καζαντζάκης, στην Ν. Αλικαρνασσό-Ηρακλείου.», και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκτύπωση προσκλήσεων και τιμητικών φακέλων βράβευσης

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών στο πλαίσιο της τελετής απονομής βραβείου Ηθικής Τάξεως έτους 2017 για την εκτύπωση προσκλήσεων και τιμητικών φακέλων βράβευσης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ηχητική - φωτιστική κάλυψη εκδήλωσης

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών στο πλαίσιο της τελετής απονομής βραβείου Ηθικής Τάξεως έτους 2017 για την ηχητική-φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Προμήθεια Υλικών Ύδρευσης και Αποχέτευσης για τη Συντήρηση Σχολικών κτιρίων

Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει  ότι την 07-08-2017 ημέρα Δευτέρα   και από ώρα 10:00 έως και 10:30 π.μ. ενώπιον της Αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου, οδός Διονυσίου  13Α, θα διεξαχθεί Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την: « Προμήθεια Υλικών Ύδρευσης και Αποχέτευσης» του έργου αυτεπιστασίας : Συντήρηση Σχολικών κτιρίων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης, συνολικού προϋπολογισμού 49.600,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 3 ασημένιων μεταλλίων

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών στο πλαίσιο της τελετής απονομής βραβείου Ηθικής Τάξεως έτους 2017 για την προμήθεια 3 ασημένιων μεταλλίων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Πρόσκληση Πλειοδοτικού Διαγωνισμού της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. για εκμίσθωση χώρου έως 2,00 τ.μ.

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΦΑΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την εκμίσθωση χώρου έως 2,00 τ.μ. επί ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου Ηρακλείου, στη θέση Δύο Αοράκια της περιφέρειας του Δήμου Ηρακλείου, έναντι του διεθνούς αερολιμένα Ηρακλείου Ν. Καζαντζάκης, του οποίου τη διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίησή του έχει αναλάβει η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. προκειμένου να εγκατασταθεί ένα μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων / αυτόματης ταμειολογιστικής μηχανής [ΑΤΜ].

Υπηρεσίες ηχητικής, φωτιστικής και λοιπής οπτικοακουστικής κάλυψης για το 5+1 Πολιτισμοί

Ο Δήμος Ηρακλείου ενδιαφέρεται να αναθέσει σε ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, Υπηρεσίες ηχητικής, φωτιστικής και λοιπής οπτικοακουστικής  κάλυψης (εξοπλισμός και ανάλογο προσωπικό), ανά χώρο και τις ανάγκες κάθε εκδήλωσης, της Δράσης 5+1 Πολιτισμοί, σύμφωνα με τα τεχνικά δελτία που έχουν κατατεθεί από το κάθε σχήμα και είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων από την γραμματεία της αντιδημάρχου πολιτισμού (υπεύθυνη Μαριάννα Γιαλύτη

Προμήθεια ειδών ρουχισμού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ.   2813-409000 fax 2810-229207  Τ.Κ. 71202   προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής ανά είδος, για την «Ειδών ρουχισμού  ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας»  συνολικού προϋπολογισμού 40.424,00€ με το Φ.Π.Α. 24% ).

Συλλογή προσφορών για την ηχητική κάλυψη στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ηχητική κάλυψη αναφορικά με τη συνδιοργάνωση με τη Διεθνή Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη στο διεθνές συνέδριο με τίτλο «Η θέση του Νίκου Καζαντζάκη στην Εκπαίδευση, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (εκδοχές πρόσληψης στη διδασκαλία και στην έρευνα)» που θα διεξαχθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Διαγωνισμός για την καταλογογράφηση, ταξινόμηση, έλεγχο και επεξεργασία τεκμηρίων της Β.Δ.Β

Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει  Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την: «επιλογή αναδόχου για την καταλογογράφηση, ταξινόμηση, έλεγχο και επεξεργασία τεκμηρίων της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης και  εγγραφή τους σε ηλεκτρονικό κατάλογο με βάση τη διάταξη  MARC21 στο λογισμικό Horizon

Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών, Πλακιδίων, Υαλουργικά κλπ για τη Συντήρηση Σχολικών κτιρίων

Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει  ότι την 02-08-2017 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και από ώρα 10:00 έως και 10:30 π.μ. ενώπιον της Αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου, οδός Διονυσίου  13Α, θα διεξαχθεί Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την: «Προμήθεια Οικοδομικών  υλικών » του έργου αυτεπιστασίας : Συντήρηση Σχολικών κτιρίων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης, συνολικού προϋπολογισμού 74.138,36 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Συλλογή προσφορών για την εργασία για την καταπολέμηση πιτυοκάμπης

Ο ∆ήµος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την εργασία για την καταπολέμηση πιτυοκάμπης (Ψεκασμός με επανάληψη, με φυτοπροστατευτικό προϊόν  και κοπή- κάψιμο κουκουλιών) και καλεί τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Συντήρηση και επισκευή κτηρίου Βασιλικής του Αγίου Μάρκου ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

 

1. Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης  προκηρύσσει Συνοπτικό  Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του ν.4412/2016 για την ανάθεση του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, CPVS 45215222-9 με συνολικό προϋπολογισμό 29.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

Διαγωνισμός για την προμήθεια ενός σαρώθρου 2μ3

«Προμήθεια ενός Σαρώθρου 2μ3 » με κριτήριο κατακύρωσης  τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει κριτηρίων

Προμήθεια μηχανήματος διαγράμμισης

Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει  ότι την  31 - 07-2017 ημέρα Δευτέρα  και από ώρα 10:00 έως και 10:30 π.μ. ενώπιον της Αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου, οδός Αγ. Τίτου 1, θα διεξαχθεί Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την: «Προμήθεια Μηχανήματος Διαγράμμισης», προϋπολογισμού 25.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Διαγωνισμός για την ανάπλαση Κ.Χ 121 Στη Νέα Αλικαρνασσό έναντι Κοιμητηρίου

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης  προκηρύσσει Ανοικτό  Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4412/2016 για την ανάθεση του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ Κ.Χ 121 ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟ ΕΝΑΝΤΙ ΚΟΙΜΗΤΗΤΗΡΙΟΥ , CPVS 45112711-2 με συνολικό προϋπολογισμό 103.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Προμήθεια Πλαστικών Κάδων Απορριμμάτων

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ. 2813409000 fax 2810229207  Τ.Κ. 71202 προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο διαγωνισμό  για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1.100 lt, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

 Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 119.932,80 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Συντήρηση και επισκευή 'Σταδίου Ελευθερίας' στο τμήμα οδού Πυράνθου

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης  προκηρύσσει Ανοικτό  Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4412/2016 για την ανάθεση του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ¨ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ¨ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΡΑΝΘΟΥ , CPVS 45212290-5 με συνολικό προϋπολογισμό 93.000,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Αναβολή προμήθειας υλικού συστημάτων ασφαλείας στο χώρο στάθμευσης του αεροδρομίου

Ανακοινώνουμε την αναβολή της προμήθειας «Προμήθεια υλικού για την επέκταση των Συστημάτων Ασφαλείας στο χώρο στάθμευσης που διαχειρίζεται η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. του Δήμου Ηρακλείου στο αεροδρόμιο Ν. Καζαντζάκης.», προκειμένου να ενσωματωθεί στην προμήθεια και η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του κλειστού συστήματος καμερών με τα υλικά που την συνοδεύουν.

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Αγ. Τίτου 1 τηλ.   2813-409000 fax 2810-229207  Τ.Κ. 71202   προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής ανά είδος, για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας»  συνολικού προϋπολογισμού 31.376,71 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Προμήθεια «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου»

Ο Πρόεδρος της ¨ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ ΟΤΑ¨ λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 45/2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Α.Η, διακηρύσσει ότι εκτίθεται ανοικτό διαγωνισμό και με κριτήριο την προσφερόμενη έκπτωση επί της τιμής για την προμήθεια «Συστημάτων ψύξης & θέρμανσης για χώρους του Παγκρητίου Σταδίου».

Πρόσκληση για την προμήθεια «Μπάρες προστασίας θέσεων στάθμευσης & Μεταλλικών Κολωνακίων»

Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Μπάρες προστασίας θέσεων στάθμευσης & Μεταλλικών Κολωνακίων», για τη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε . συνολικού ενδεικτικού κόστους 5750,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές

Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 'ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟ' ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ »

Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ "ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟ" ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ », με προϋπολογισμό 3.568.780,49€.

Δημοπρασίες

Στην ενότητα "Δημοπρασίες" θα βρείτε όλους τους διαγωνισμούς για προμήθειες και έργα που διακηρύσσει ο Δήμος Ηρακλείου.