Δημόσια Διαβούλευση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλόντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Παλιανής

Στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης με το ενδιαφερομενο κοινό, ο Δήμος Ηρακλείου ως Αρχή Σχεδιασμού, δημοσιοποιεί τον φάκελο της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλόντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργανωσης Ανοικτής Πόλης Δ.Ε. Παλιανής, από 6.6.2017 έως 26.6.2017 και καλεί τους ενδιαφερόμενους πολίτες να λάβουν γνώση και πληροφορίες για τον συνημμένο φάκελο και ενδεχομένως να διατυπώσουν εγγράφως τις απόψεις τους εφόσον το επιθυμούν

Ερωτηματολόγιο Μέτρησης για την Ικανοποίηση του Πολίτη

Στα πλαίσια της προσπάθειας του Δήμου Ηρακλείου για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του ζητούμε την εθελοντική συνεισφορά σας μέσω της συμπλήρωσης του παρόντος ερωτηματολογίου. Παρακαλούμε απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σημειώνοντας με Χ το τετράγωνο που αντιστοιχεί στο βαθμό ικανοποίησής σας. Ο χρόνος που απαιτείται είναι ελάχιστος αλλά η βοήθειά σας θα είναι μεγάλη και πολύτιμη.