Δήμος Ηρακλείου - RSS Feeds

Το περιεχόμενο της πύλης είναι διαθέσιμο και σε μορφή RSS για τη χρήση από προγράμματα ανάγνωσης ειδήσεων (Rss Readers). Για να προσθέσετε κάποια κατηγορία στο πρόγραμμα ανάγνωσης ειδήσεων που χρησιμοποιείτε, κάντε δεξί κλίκ σε κάποια απο τις παρακάτω κατηγορίες και επιλέξτε 'Αντιγραφή συντόμευσης' (Copy shortcut) και στη συνέχεια επικολλήστε την συντόμευση στο πεδίο διεύθυνσης του προγράμματος.

Προγράμματα ανάγνωσης XML/RSS Feeds