Δημοτικές Επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις του Δήμου Ηρακλείου παρέχουν την δυνατότητα ευέλικτης δομής και λειτουργίας έτσι ώστε αφ'' ενός να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πολίτη αλλά και επιπλέον εισόδημα στο δήμο, το οποίο χρησιμοποιείται για την κάλυψη των αναγκών της πόλης την προώθηση των τοπικών εργασιών και την οικονομική σταθερότητα.

Ο Δήμος Ηρακλείου έχει ιδρύσει και λειτουργεί τις παρακάτω επιχειρήσεις: